/ Gwarancja panel   Panel Dystrybutora
Gwarancja Wieloletnia Trwałość

Gwarancja Wieloletnia Trwałość dotyczy podłóg z PCW, LVT, linoleum, kauczuku, poliuretanu, epoksydu, podłoży mineralnych oraz drewna lakierowanego, które funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe itp.) i innych po konsultacji.

Gwarancją Wieloletnia Trwałość objetę są rówwnież wszystkie podłogi  poddane Renowacji i zmianie designu.

Gwarancją Wieloletnia Trwałość objęte są podłogi zabezpieczone jednym z niżej wymienionych lakierów poliuretanowych Dr. Schutz lub jedną  z ich odmian. Lakiery poliuretanowe sa powłokami polimerowymi (polimerami).

 • PU Siegel
 • PU Antykolor
 • PU ESD
 • PU Antislip

Podłoga jest objęta zakresem Gwarancji przez okres minimum 30 lat, przy założeniu odnawiania powłoki zabezpieczającej lakierem poliuretanowym        Dr. Schutz w okresach od 36 do 72 miesięcy.

Szczegóły warunków gwarancyjnych znajdują się w załączeniu.

Najważniejsze kwestie to:

 • brak ograniczeń ze względu na strefy wycieraczkowe lub bariery zatrzymywania zabrudzeń
 • ograniczenie gwarancji jedynie do uszkodzeń powstałych przez niestandardowe użytkowanie podłóg, a w szczególności uszkodzenia mechaniczne spowodowane np.: celowym działaniem, brakiem zabezpieczenia mebli i ich przesuwania, przesuwanie ciężkich przedmiotów bez zabezpieczenia itp.
 • Gwarancja nie dotyczy nieprawidłowego montażu wykładziny lub wadliwie wykonanego podłoża
 • Gwarancja nie obejmuje zalania lub stosowania agresywnej chemii na podłodze
 • Gwarancja traci ważność gdy w trakcie jej obowiązywania do czyszczenia, pielęgnacji i renowacji podłogi stosowane sa produkty inne niż zalecane przez firmę Dr. Schutz Polska

Jak to działa?

 1. Autoryzowana przez Dr. Schutz Polska firma dokonuje bezpłatnie                w obecności Użytkownika/Inwestora ocenę stanu podłogi
 2. Użytkownik/Inwestor otrzymuje informację o stanie podłogi, propozycję jej czyszczenia, pielęgnacji, aplikacji powłoki lub renowacji oraz cenę za usługę 
 3. Po akceptacji ceny i ustaleniu warunków wykonywana jest usługa.
 4. Firma wykonująca usługę dokonuje rejestracji Gwarancji na stronie www.gwarancja.dr-schutz.eu 
 5. Po zarejestrowaniu Gwarancji Użytkownik/Inwestor otrzymuje pocztą elektroniczną następujące dokumenty: certyfikat gwarancyjny, warunki gwarancji, instrukcę czyszczenia i pielęgnacji danej podłogi.
 6. Aby utrzymać działanie Gwarancji czyszczenie i pielęgnację wykładzin należy prowadzić zgodnie z Instrukcją.
 7. Przed zbliżającym się kolejnym okresem przeglądowym (zgodnie                  z terminem funkcjonowania Gwarancji) Użytkownik/Inwestor jak również firma usługowa otrzymują powiadomienie o zbliżającej się wizycie, aby ocenić stan podłogi.
 8. Strony ustalają o potrzebie wykonania renowacji podłogi lub                        o przedłużeniu Gwarancji na określony okres.
 9. Po realizacji usługi Użytkownik /Inwestor otrzymuje nową Gwarancję.