/ Gwarancja panel   Panel Dystrybutora
Gwarancja Roczna Trwałość

Gwarancja Roczna Trwałość dotyczy podłóg z PCW, linoleum i kauczuku, które funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy, obiekty sportowe itp.) oraz innych po konsultacji.

Gwarancją Roczna Trwałość objęte są podłogi zabezpieczone jedną z niżej wymienionych powłok polimerowych Dr. Schutz.

 • Secura Matowa Powłoka Polimerowa
 • Połysk Ultra Mocna Powłoka Polimerowa
 • Medica Powłoka Polimerowa

Podłoga jest objęta zakresem Gwarancji przez okres minimum 12 miesięcy.

Szczegóły warunków gwarancyjnych znajdują się w załączeniu.

Najważniejsze kwestie to:

 • brak ograniczeń ze względu na strefy wycieraczkowe lub bariery zatrzymywania zabrudzeń
 • ograniczenie Gwarancji jedynie do uszkodzeń powstałych przez niestandardowe użytkowanie podłóg, a w szczególności: uszkodzenia mechaniczne spowodowane np. celowym działaniem, brakiem zabezpieczenia mebli i ich przesuwania, przesuwanie ciężkich przedmiotów bez zabezpieczenia itp.
 • Gwarancja nie dotyczy nieprawidłowego montażu wykładziny lub wadliwie wykonanego podłoża
 • Gwarancja nie obejmuje zalania lub stosowania agresywnej chemii na podłodze
 • Gwarancja traci ważność gdy w trakcie jej obowiązywania do czyszczenia, pielęgnacji i renowacji podłogi stosowane są produkty inne niż zalecane przez firmę Dr. Schutz Polska

Jak to działa?

 • Autoryzowana przez Dr. Schutz Polska firma dokonuje bezpłatnie                w obecności Użytkownika/Inwestora ocenę stanu podłogi
 • Użytkownik/Inwestor otrzymuje informację o stanie podłogi, propozycję jej czyszczenia, pielęgnacji, aplikacji powłoki lub renowacji oraz cenę za usługę
 • Po akceptacji ceny i ustaleniu warunków wykonywana jest usługa.
 • Firma wykonująca usługę dokonuje rejestracji gwarancji na stronie www.gwarancja.dr-schutz.eu 
 • Po zarejestrowaniu Gwarancji Użytkownik/Inwestor otrzymuje pocztą elektroniczną następujące dokumenty: certyfikat gwarancyjny, warunki gwarancji, instrukcję czyszczenia i pielęgnacji danej podłogi.
 • Aby utrzymać działanie Gwarancji czyszczenie i pielęgnację wykładzin należy prowadzić zgodnie z Instrukcją.
 • Przed zbliżającym się kolejnym okresem przeglądowym (zgodnie                 z terminem funkcjonowania Gwarancji) Użytkownik/Inwestor jak również firma usługowa otrzymują powiadomienie o zbliżającej się wizycie, aby ocenić stan podłogi.
 • Strony ustalają o potrzebie wykonania renowacji podłogi lub                        o przedłużeniu Gwarancji na określony okres.
 •   Po realizacji usługi Użytkownik /Inwestor otrzymuje nową Gwarancję.