/ Gwarancja panel   Panel Dystrybutora
Gwarancja Utrzymania Czystości Wykładzin Dywanowych

Gwarancja Utrzymania Czystości Wykładzin Dywanowych dotyczy podłóg z syntetycznych włókien dywanowych oraz włókien naturalnych (po wcześniejszej konsultacji),  które są zainstalowane w obiektach użyteczności publicznej jak biura, urzędy, szkoły, szpitale, obiekty sportowe itp.

Dr. Schutz jako producent chemii do czyszczenia i konserwacji podłóg gwarantuje, że stosowanie technologii i produktów Dr. Schutz właściwie konserwuje i zabezpiecza podłogę.

Gwarancja Utrzymania Czystości Wykładzin Dywanowych jest uzupełnieniem gwarancji producenta wykładzin dywanowych o zakres codziennej pielęgnacji, gruntownego czyszczenia i zabezpieczenia podłogi impregnatem.

Gwarantujemy zachowanie wszystkich parametrów technicznych zgodnie z gwarancją producenta wykładziny dywanowej w całym okresie jej trwania.

Szczegóły warunków gwarancyjnych znajdują się w załączeniu.

Najważniejsze kwestie to:

 • brak ograniczeń ze względu na strefy wycieraczkowe lub bariery zatrzymywania zabrudzeń
 • ograniczenie gwarancji jedynie do uszkodzeń powstałych przez niestandardowe użytkowanie podłóg, a w szczególności: uszkodzenia mechaniczne spowodowane np.: celowym działaniem, brakiem zabezpieczenia mebli i ich przesuwania, przesuwanie ciężkich przedmiotów bez zabezpieczenia itp.
 • Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego montażu wykładziny lub wadliwego podłoża
 • Gwarancja nie obejmuje zalania lub stosowania agresywnej chemii na podłodze
 • Gwarancja traci ważność gdy w trakcie jej obowiązywania do czyszczenia i pielęgnacji podłogi stosowane są produkty inne niż zalecane przez firmę Dr. Schutz Polska

Jak to działa?

 1. Autoryzowana przez Dr. Schutz Polska firma dokonuje bezpłatnie                w obecności Użytkownika/Inwestora ocenę stanu podłogi
 2. Użytkownik/Inwestor otrzymuje informację o stanie podłogi, propozycję jej czyszczenia i pielęgnacji oraz cenę za usługę 
 3. Po akceptacji ceny i ustaleniu warunków wykonywana jest usługa.
 4. Firma wykonująca usługę dokonuje rejestracji gwarancji na stronie www.gwarancja.dr-schutz.eu 
 5. Po zarejestrowaniu Gwarancji Użytkownik/Inwestor otrzymuje pocztą elektroniczną następujące dokumenty: certyfikat gwarancyjny, warunki gwarancji, instrukcję czyszczenia i pielęgnacji danej podłogi.
 6. Aby utrzymać działanie Gwarancji czyszczenie i pielęgnację wykładzin należy prowadzić zgodnie z Instrukcją.
 7. Przed zbliżającym się kolejnym okresem przeglądowym (zgodnie                  z terminem funkcjonowania Gwarancji) Użytkownik/Inwestor jak również firma usługowa otrzymują powiadomienie o zbliżającej się wizycie, aby ocenić stan podłogi.
 8. Strony ustalają o potrzebie wykonania renowacji podłogi lub                        o przedłużeniu Gwarancji na określony okres.
 9. Po realizacji usługi Użytkownik /Inwestor otrzymuje nową Gwarancję.